ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)