ΚΑΛΩΔΙΑ: ΕΥΚΑΜΠΤΑ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ,ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ(NYL,NYAF,NYΛ,NYM), ΣΥΡΙΤΙ,ΟΒΑΛ